پرنیان

نبشتم بشاهی همی سالیان همه پوشش از خز و از پرنیان

+ پاب مد-جستجو بر اساس تاریخ

جستجو براساس تاریخ در پاب مد:

انجام جستجو بر اساس سه تاریخ زیر:

  • تاریخ انتشارDate of Publication[dp]
  • تاریخ ثبت مقاله در پاب مدEntrez Date[edat]
  • تاریخ ثبت مقاله به عنوان لغات مشMesh Date[mhda]

می توانیم محدوده زمانی مورد نظر را با گذاشتن دو نقطه (:) و همچنین نشانه  فیلد تاریخ مشخص کنیم.

نویسنده : ملیحه دادور ; ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱٧
تگ ها: کامپیوتر