پرنیان

نبشتم بشاهی همی سالیان همه پوشش از خز و از پرنیان

+ greeting در زبان انگلیسی آمریکایی

 

1) برای سلام کردن تو کشور هایی مثل انگلستان و استرالیا معمولا از hello و تو کشورهای امریکا و کانادا از  hi استفاده می کنند.

2) how are you doing رایج ترین عبارت برای احوال پرسی تو امریکاست.

3) اشتباه رایج : باید دقت کنین که عبارت how do you do برای احوال پرسی نیست یعنی شما نباید در جواب بگین fine ,thanks بلکه به معنی "خوشوقتم" ـه . که شما وقتی برای اولین بار با کسی اشنا میشین ازش استفاده می کنین و ضمنا شما هم باید در جواب یا بگین how do you do یا nice to meet you

4) از عبارت های what's up  و how's it going برای احوال پرسی های غیره رسمی و دوستانه استفاده کنید.در جواب how's it going (یعنی خوش می گذره ؟ یا دنیا بر وفق مراده یا نه؟) می تونین از عبارت it's going good استفاده کنین.

5) از عبارت  good night می تونین برای خداحافظی هنگام غروب تو موقعیت های رسمی استفاده کنید.دقت کنید که عبارت های good evening  و good morning  برای سلام کردنه نه خداحافظی.

6) برای پرسیدن از زندگی یا کار و بار افراد عبارت های زیر رایجه:

how's your family?

how's your work / business ?

how's your life?

how are you getting along in your new job / at school /...?

با کار جدیدت / مدرسه چطوری؟

what's new?

تازه چه خبر؟

مثال:

A:how's your work?

B:It's ok / It's awful

A:hi Jim

B: hi Tom . what's new?

A: not much / nothing much

خبری نیست / خبر چندانی نیست

A: how are you getting along in your new job?

B: Im doing well , thanks

7) برای احوال پرسی با فرد بیمار از عبارت های زیر استفاده کنید:

How do you feel today? / how are you feeling today

امروز چطوری؟

Are you feeling any better?

هیچ بهتری؟

How's your backache / stomachache ....

کمر دردت / دل دردت چطوره

مثال:

A: how do you feel today?

B: I feel much better , thanks 

8) اگه از کسی بخوایم که سلام ما رو به کسی برسونه از عبارت های زیر استفاده می کنیم:

Say hello to ( your dad) for me.

سلام منو به (پدرت) برسون.(تو موقعیت های دوستانه)

Remember me to (your mom)

سلام منو به (مادرت) برسون.(تو موفقیت های دوستانه)

9) از عبارت های زیر می تونین برای خداحافظی استفاده کنین:

See you later/ soon / in two hours

بعدا / به زودی / تا دو ساعت دیگه می بینمت.

Have a nice day / weekend / trip / flight ...

روز / اخر هفته / مسافرت / پرواز خوبی داشته باشی

So long

خداحافظ / قربانت (صمیمانه و غیر رسمی)

10) به این نکته ی ظریف دقت کنین که از عبارت nice / good to meet you وقتی که فردی رو برای اولین بار ملاقات می کنین و از عبارت nice to see you هنگام دیدن دوستی که مدتها بود که ندیدینش ، استفاده کنین . از عبارت It's was nice seeing you again  هم می تونین هر وقت دوستی رو دیدن و با اون مدتی صحبت کردین ، در پایان صحبت و هنگام خداحافظی استفاده کنین.

منبع: http://1000idioms.mihanblog.com

 

نویسنده : ملیحه دادور ; ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۳