پرنیان

نبشتم بشاهی همی سالیان همه پوشش از خز و از پرنیان

+ خواص سوره های قرآن کریم/2

 با سلام و آرزوی اوقاتی سرشار از شادی و موفیقیت برای همه شما.اولین روز هفته رو با آثار و نتایج تلاوت قرآن کریم شروع می کنم. امیدوارم مفید باشه و من رو هم دعا کنین.:فرشته

فاتحه :

مال وثروت - زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کلید بهبودی-برآورده شدن حاجات- درمان بیماری ها - رهایی از عزاب فرشتگان نوزده گانه- بخشش گناهان - راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط - بخشایش گناهان پدر ومادر

 


آل عمران:

درود فرشتگان - رفع آتش دوزخ - پر بار شدن درخت - سهولت زایمان رفع دیون آسان شدن مشکلات - ازدیاد روزی

-------------------------------------------------------------------------------- 
نساء :

پاداش الهی - حکم صدقه - رهایی از فشار قبر
-------------------------------------------------------------------------------- 
مائده :

استقامت در توحیداعطای حسنات - بخشش گناهان
-------------------------------------------------------------------------------- 
انعام :

رفع بیماری - ستایش فرشتگان تا روز قیامت - استجابت حا جات - نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او - رفع ما لیخولیا - دفع بلایا
-------------------------------------------------------------------------------- 
اعراف :

رفع بازخواست روز قیامت - همنشینی با حضرت آدم - مقابله با درندگان و دشمنان
-------------------------------------------------------------------------------- 
انفال :

محافظت از نفاق - افتخار شیعه - شرمندگی دشمنان - شفاعت پیامبر در روز قیامت - محافظت در برابر تعدی - پیروزی در جنگ ها - درود فرشتگان - بخشندگی گناهان - ارتقای مقام
-------------------------------------------------------------------------------- 
توبه :

جلوگیری از نفاق - محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش - اعطای حسنات - رفع جهل - تقرب به خدا - رفع پیری -آشکار شدن عیوب - اعطراف دزد
-------------------------------------------------------------------------------- 
هود علیه السلام :

اعطای حسنات - رستگاری روز قیامت - بر انگیخته شدن در گروه پیامبران - بخشوده شدن گتاهان - استعانات از خداوند - پیروزی بر دشمنان - بیمناک شدن دشمنان از او - مقام شهید یافتن در روز قیامت
-------------------------------------------------------------------------------- 
یوسف علیه السلام :

چهره زیبا یافتن - رفع هراس - صالح شدن - آسان شدن سختی مرگ

مقاوم شدن در برابر چشم زخم - یافتن قدرت و مکنت -برآورده شدن حاجات

نویسنده : ملیحه دادور ; ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٢
تگ ها: مذهبی