پرنیان

نبشتم بشاهی همی سالیان همه پوشش از خز و از پرنیان

+ اعضای بدن انسان به زبان انگلیسی

 

بدن انسان

1- پیشانی: Forehead

2- ابرو: Eyebrow

3- چشم: Eye

4- گوش: Ear

5- بینی: Nose

6- سوراخ بینی: Nostril

7- گونه: Cheek

8- دهان: Mouth

9- فک: Jaw

10- چانه: Chin

11- ریه: Lung

12- کلیه: Kidney

13- کبد: Liver

14- قلب: Heart

15- مثانه: Bladder

16- روده: Intestine

 

17- انگشت: Finger

18- شست: Thumb

19- مچ: Wrist

20- کف دست: Palm

 

21- دندانها: Teeth

22- لثه: Gum

 

 

نویسنده : ملیحه دادور ; ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٥