پرنیان

نبشتم بشاهی همی سالیان همه پوشش از خز و از پرنیان

+ اسرار خواندن فکر دیگران

تا حالا به این فکر کردین که می تونین افکار اطرافیانتون رو از روی واکنش هایی که انجام می دن تا حدودی بخونین؟

توی این یادداشت به این مطلب اشاره ای کوتاه می کنم:قلب

 

1. فرد خوددار :

اگر شخصی دستهایش را پشت کمر قفل کند، نشان می دهد که خود را به شدت کنترل کرده است. در این حالت او سعی دارد خشم یا احساس ناامیدی را از خود دور کند.

2. حالت تدافعی :


اگر انگشتان دستها به بازو گره خورده باشد نشان دهنده حالت تدافعی در برابر حمله ای غیر منتظره و ناگهانی یا بی میلی برای تغییر چهره شخص است. اگر انگشتها مشت شده باشند، حالت بی میلی شدیدتر است.

 

 


3. متفکر :

گره کردن دستها به دسته های صندلی نشان می دهد که شخص سعی دارد احساس خود را مهار کند. اما قفل کردن قوزک پاها به یکدیگر حالت تدافعی است. این حالت بیشتر در مسافران مضطرب هواپیمای هنگام پرواز و فرود آن دیده می شود.

4. دقت :


وقتی شخص انگشت سبابه را روی صورت و بقیه دستش را به صورت گره کرده در پایین صورتش قرار می دهد یعنی که با دقت است. این حالت نشان می دهد که شخص بادقت زیاد به صحبت های شما گوش می دهد و یک یک کلمات شما را می سنجد و در چهره او حالتی انتقادی به چشم می خورد.

5. بدگمان :


انگشتهای گره شده زیر چانه و نگاه خیره نشان دهنده حالت تردید و دودلی است. او به صحبت های شما و صحت گفته هایتان تردید می کند. در این حالت ممکن است آرنج روی میز قرار گرفته باشد.

6. بی گناه :


دستهایی که روی سینه قرار گرفته باشد، بهترین نمونه برای نشان دادن و حالت بی گناهی و درستکاری است. این حالت اثر باقیمانده از شکل سوگند خوردن است که دست را روی قلب قرار می دهند.

7. مطمئن :


این حالت دستها در مردها نشان می دهد که به آنچه که می گویند اعتقاد و اعتماد کامل دارند و در خانمها کمتر دیده می شود. خانمها هنگامی که دست خود را به کمر می زنند نشان می دهند که به آنچه می گویند اطمینان دارند.

8. مرموز :

دستهای به هم مشت شده زیر چانه نشان می دهد که شخص نظریاتش را پنهان می کند و به شما اجازه می دهد به صحبت خود ادامه دهید، تنها هنگامی که حرفهایتان پایان یافت به شما و نظریات شما حمله خواهد کرد.

9. ظاهر ساز :


او آرام به نظر می رسد اما این آرامش پیش از توفان است. این حالتی است که بیشتر رؤسا به خود می گیرند تا خود را به گونه ای به زیردستان نزدیک کنند و در عین حال جاذبه آنها نیز کم نشود.

10. آماده و موفق :


قرار دادن پاها روی هر چیز (روی صندلی ، میز ، سکو و...) نشانه حالت مالکیت است و در یک میز گرد تنها رئیس اجازه دارد چنین حالتی داشته باشد و آرامش خود را نشان دهد.

11. اعتماد به نفس :

تکیه زدن به صندلی در حالتی که دستها پشت سر قفل شده نشان دهنده اعتماد به نفس قوی است. اگر شخصی در این حالت صحبت می کند به گفته های خود اعتماد دارد و اگر به صحبت های شما گوش می دهد به خود زحمت ندهید، او خود همه ماجرا را می داند !

منبع: سایت پرشین استار

نویسنده : ملیحه دادور ; ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٤
تگ ها: روانشناسی